• Нямате продукти в количката.
  • Филтър

   • advertisement
  • Последно разгледани

   Няма открити резултати
  • Facebook

    

   • Общи условия

     

    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


    Настоящият текст съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством Интернет магазина 1001parfum.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

     

    Продуктите, които се намират на интернет страницата на 1001parfum.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели.

     

    След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

     

    ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

     

    Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.


     

     

    ПОРЪЧКИ


    Когато Клиента/Потребителя прави поръчка за закупуване на продукт от магазин 1001parfum.eu ТЪРГОВЕЦА изпращаме e-mail, потвърждаващ приемането й, съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка, направена през интернет магазина 1001parfum.eu представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". Поръчката се смята за приета, когато Клиента получи по e-mail Съобщение за изпълнение и изпращане на поръчката.

     

    При оформянето на покупката от клиента се изисква:

    а) Да посочи валидни адрес за доставка, e-mail и телефон за контакт.

    б) Да избере kачин на разплащане.

    в) Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "ПОРЪЧАЙ".

     

    След получаване на валидна поръчка представител на ТЪРГОВЕЦА се свързва с Клиента по телефон или емайл за да го уведоми за:

    а) наличността на поръчаните артикули (включително размер, цвят и други)

    б) цената за доставка на стоката

    в) срок за доставка на стоката

     

    В телефонният разговор (или по e-mail) Клиента потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки.

     

    В празнични и неделни дни заявки и поръчки не се обработват.


     

     

    ДОСТАВКА


    Цената за доставка е една за цялата страна – 4,99 лв.

     

    При реално закупена стока за стойност над 250,00 лв. - доставката е безплатна

     

    При желание доставката да бъде изпълнена във фиксиран час в диапазона за доставка 9:30 – 18:00 часа цената на доставката се увеличава с 5 лева

     

    Сроковете за доставка варират в зависимост от населеното място на заявителя и особеността на поръчката.

     

    Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

     

    Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

     

    При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

     

    Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед. Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.


     

     

    ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ


    Цените, посочени на сайта не включват разходи по доставка.

     

    Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта. Общата дължима сума по сделката се финализира след изрично потвърждение за същата от страна на Клиента. Магазин 1001parfum.eu не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува.

     

    Начини на плащане:

    1) Плащане при доставка - при доставка на стоката Клиентът заплаща дължимата сума на куриера. Не се заплаща нищо допълнително – доставката е включена в сумата.

    2) Плащане по банков път - Извършва се банков превод по сметката на фирма Гласик ООД:

     

    Получател    "Гласик" ООД
    Идент. №  121777576
    Плащане: По сметка
    IBAN:  BG40FINV91501004000234
    Банка: "Първа Инвестиционна Банка" АД
    BIC: FINVBGSF

     

    Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод ( банковите комисиони са за Ваша сметка ).


     

     

    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА


    Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина 1001parfum.eu.

     

    Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

     

    Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата 1001parfum.eu.

     

    Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

    - да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

    - да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

    - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

    - да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;

    - да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните стоки/услуги;

    - да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

    - да не извършва злоумишлени действия;

    - да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

     

    Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.


     

     

    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


    ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

     

    ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на 1001parfum.eu.

     

    ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

     

    ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

     

    ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

     

    ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

     

    ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


     

     

    УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА


    Ако по някаква причина клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на ново-заявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. Досавчикът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

     

    В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 7 /седем/ работни дни от датата на покупка. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Разпечатване на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката. Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в 30 дневен законоустановен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

     

    Не подлежат на подмяна следните стоки: Парфюми с нарушена опаковка (скъсана целофанена обвивка)

     

    Същите могат да бъдат върнати в срок от 7 работни дни от закупуването им ако са с не нарушена опаковка и не използвани. Разходите по връщането на стоките са за сметка на клиента и не се възстановяват.

     

    В случай на връщане на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката досатвчика възстановява сумата по стойността на продукта в законоустановения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.


     

     

    ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА


    Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия:

    - доставената пратка явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

    - цената, която клиентът следва да заплати не съответства на дължимата цена.

    - при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

     

    Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от получената стока в срок до 7 работни дни, считано от деня, следващ получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия доставчика си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

     

    В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката доставчика възстановява сумата по стойността на продукта в законо установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.

     

    Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация.


     

     

    РЕКЛАМАЦИЯ


    На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на някой от телефоните обявени в сайта. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на доставчика и му се изпраща верния за сметка на доставчика.

     

    На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента.

     

    Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се свържете с нас по телефона или направете рекламация на куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.

     

    В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

     

    При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.

     

    Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.


     

     

    ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ


    Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.

     

    Попълване на формуляр за предявяване на рекламация с описано подробно становище на причините за рекламацията. Попълва се само в случаите, когато клиент иска да упражни правата си по ЗЗППТ и спази срока от 7 /седем/ работни дни от получаването на стоката както и не са налице повреди следствие на транспортирането до клиента.

     

    След получаване на формуляра доставчика връща отговор на клиента на валиден e-mail адрес. Доставчика си запазва правото да не приеме констатацията на клиента ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.

     

    В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация доставчкя уведомява клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата.

     

    За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед от комисия, която включва вносителя или производителя на продукта се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който комисията трябва да излезе със становище пред клиента е законо установения – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.

     

    След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, доставчика уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

    1. Изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка

    2. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност

    3. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт доставчика възстановява стойността на клиента в законо установения ред.

     

    При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол доставчика уведомява клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от клиента e-mail адрес. Клиентът уведомява доставчика по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

     

    Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището на комисията клиент не потърси стоката си доставчика запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и недължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.

     

    С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте магазина


     

     

    ЛИЧНИ ДАННИ


    ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

     

    ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


     

     

    ИЗМЕНЕНИЯ


    Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


     

     

    ТЕРМИНОЛОГИЯ


    Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата 1001parfum.eu на своя компютър.

     

    Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

     

    Интернет магазина 1001parfum.eu е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

     

    Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.